Rettidig og korrekt energiomstilling

Svendborg skal være CO2-neutral. Derfor vil vi i Venstre sikre, at al grøn omstilling sker forsvarligt i kommunen – både økonomisk og af hensyn til naturbevarelse og øget biodiversitet.

 Venstre bakker op om lokale initiativer til fremstilling af energi. Vi står bag anvendelse af fjernvarme, en optimeret byplanlægning med krav om moderne elvarme, indsættelse af hybridbybusser og ikke mindst en planmæssig udfasning af forældede energikilder i boliger og erhverv.

Grøn energi

Havvindparker producerer langt mere strøm end vindmøller på land, og de vil indenfor en årrække kunne dække hele Danmarks behov for grøn energi. Derfor vil vi i Venstre ikke satse på etablering af lokale vindmølleparker på landjord. Som led i kommunens grønne omstilling, arbejder vi i stedet for en udbygning af elnettet, der stiller Svendborg Kommune parat til at indkøbe el fra havvindmøller. Det vil sikre fremtiden for både private borgere, det lokale erhvervsliv og den kommunale infrastruktur.

Bæredygtighed i kommunalt nybyggeri

For at sikre, at de kommunale nybyggerier er bæredygtige, skal de underkastes en bæredygtighedsvurdering i den tidlige planlægningsfase. Formålet er at sikre, at al nybyggeri i kommunen opfylder tidens krav til miljøcertificeringer og klimaaftryk – herunder (gen)anvendelse af byggematerialer.

Klimasikring af kyst og havn – Den Blå Kant

I Venstre prioriterer vi klimasikring og kystbevarelse frem for aktiviteter i Den Blå Kant. Det budget, der er afsat til klimasikring af Svendborg Havn, skal bruges i henhold aftalen. Det er borgernes penge, der er i spil, og uden en ny og åben debat kan kommunen ikke anvende midlerne anderledes end til netop det, der er lovet og aftalt med borgerne.