KV21 kandidaterne


mette kristensen

Gudme

Jeg ønsker at bidrage til kommunens fortsatte udvikling som en kommune, hvor bæredygtighed og grøn omstilling danner grundlag for vigtige beslutninger. En kommune, hvor serviceydelser og infrastruktur balanceres, så hele kommunen får glæde af det, og hvor den enkelte borger er i centrum, så mennesker behandles individuelt og ordentligt.

Borgmesterkandidat


lars erik hornemann

Tåsinge

Jeg vil arbejde for, at den enkelte borger reelt inddrages og høres, inden der træffes beslutninger. Nye metoder, der giver mulighed for tilkendegivelser fra borgerne, skal afprøves. Eksempelvis en digital platform og et egentlig Borgerbarometer. Det frivillige arbejde, socialt som kulturelt, skal anerkendes og understøttes bedst muligt, så endnu flere deltager og engagerer sig.

Opstiller også til Regionsrådsvalget som nr. 14 på listen.

Viceborgmester, formand for Kultur- og Fritidsudvalget og medlem af Social- og Sundhedsudvalget m.m.


karen kruse

Thurø

Grøn omstilling: Skal ske i følgeskab med teknologien og når samfundsstadiet understøtter udviklingen. Erhvervsvenlighed: Vi udøver myndighedskultur med et servicegen. Vi er imødekommende og står med front mod erhvervslivet. Mennesket og individet før systemet: Det er systemet, der skal indrette sig efter borgerne og borgernes hverdag.

Sikkerheds Manager på grønne infrastruktur energiprojekter i Danmark.


birger Jensen

Vester Skerninge

Jeg står for en ansvarlig økonomisk politik til gavn for det frie valg og kernevelfærden. Erhvervslivet skal sikres en hurtig sagsbehandling, hvilket også er til glæde for fællesskabet. Jeg vil gå forrest i kampen for miljøet og en fortsat grøn omstilling, der i langt højere grad baseres på faglig viden frem for religiøse og teoretiske politiske mål.

For mig er samarbejde og borgerinddragelse altafgørende for at sikre blivende politiske resultater.


Jesper ullemose

Oure

Politisk arbejder jeg for større frihed og mulighed for, at det enkelte menneske kan vælge den hverdag, der passer bedst til familien.

Jeg arbejder for at bibeholde daginstitutioner, skoler og plejecentre i lokalområdet.

Frugtavler


Per nykjær Jensen

Svendborg

Jeg har taget en lang række sager op, hvor borgere er kommet i klemme i forkerte eller dårlige beslutninger. Når sådan nogle ting sker, går jeg aktivt ind i sagerne og forsøger at få forholdene ændret.

Jeg er borgernes og erhvervets stemme – og jeg er der altid, når det gælder!

Næstformand i Teknik og Erhvervsudvalget, Formand for Svendborg Erhvervsråd og Formand for Erhvervsforum Svendborg.


rené haahr

Stenstrup

Vi skal lytte til borgerne og samarbejde med de andre partier, og vi skal være klar til at tage ansvar for det, der giver de bedste resultater for hele kommunen. Venstre har altid haft fokus på lokalområderne og det skal vi i endnu højere grad gøre. Vi skal udvikle og synliggøre lokalom-rådernes værdier, så vi fremtidssikrer skolerne, daginstitutionerne, indkøbsmulighederne m.m.

Medlem af Social- og Sundhedsudvalget.

Medlem af Teknik- og Erhvervsudvalget. Næstformand Ø-udvalget.


jesper larsen

Svendborg

Borgerinddragelse, hvor der reelt lyttes.

Bevarelse af det gamle udtryk på havnen og adgang for alle.

Mere sikre skoleveje og en hurtig indsats til de psykisk sårbare unge.

Anerkendelse af og samarbejde med frivillige.

Flere hjerteløbere og et sikkert beredskab. Tryg alderdom.

Har arbejdet som ambulanceredder og brandmand i over 20 år i Svendborg.

Nu arbejder jeg som fuldtids plejefamilie.


søren ole nielsen

Svendborg

Jeg vil udvise ordentlighed i alle politiske spørgsmål, så man som borger oplever sig betydningsfuld. Udviklingen skal favne alle borgere. Serviceniveau og infrastruktur skal tilgodese både land og by. Strømforsyningen bør ske fra store og effektive havvindmølleparker, som er til gavn for miljøet, både lokalt og globalt. Der skal være en reel åbenhed i beslutnings-processerne.

Opstiller også til Regionsrådsvalget som nr. 36 på listen.

Næstformand for Venstre i Svendborg. Ingeniør, ansat som projektchef i rådgivende konsulent-virksomhed.


freja blegholm hansen

Bjerreby

Mange unge føler sig overset og overhørt, og det vil jeg gerne gøre noget ved. Nogle vigtige mærkesager for mig er at få førstehjælp som en del af skemaet, bedre cykelstier udenfor bymidten og grønne elbusser. Disse mærkesager mener jeg vil gøre Svendborg Kommune til et bedre sted at bo.

Venstres Ungdom

Fylder 18 år i oktober. Nok en af de yngste, der stiller op til kommunalvalget.


henrik noes piester

Troense

Bedre livsvilkår for borgerne i Svendborg – både for dem, der bor i byen, og for dem, der bor på landet. Gode skoler, god ældrepleje og et stærkt kultur- og foreningsliv, der skaber udvikling og livskvalitet i alle dele af kommunen. Vi skal passe godt på naturen, øhavet og de grønne

rekreative områder, der gør Svendborg til et godt og smukt sted at bo.

Chefkonsulent i Søfartsstyrelsen i Korsør.


peter vang

Brændeskov

Bedre socialisering af børn og unge. Cykelstier, der binder lokalområderne og kommunen bedre sammen. Via nytænkning og kreative idéer, arbejdes der frem mod en grønnere kommune. Jeg vil være borgernes lokale talerør til at skabe udvikling og sammenhæng i vores kommune på en sikker og økonomisk måde.

Uddannet bygningskonstruktør. Arbejder i dag på akkord på større byggepladser. Bor på min fødegård, som har tilhørt min familie igennem 7 generationer.


mustafa diken

Tved

Jeg vil arbejde for oprettelse af sociale tilbud til børn og unge i hele Svendborg Kommune.

Jeg har igennem mange års socialt arbejde med børn og unge, erfaret vigtigheden af en tidlig og forebyggende indsats. Derfor vil jeg arbejde for at forbedre den tidlige forebyggende indsats i kommunen.

Uddannet Social- og specialpædagog. Arbejder som familiekonsulent ved Assens Kommune.


torben olsson

Svendborg

Jeg vil arbejde for muligheder, for den enkelte borger og for erhvervslivet. Jeg tror på, at frihed og fællesskab stimulerer både virkelyst og nye idéer, og jeg vil gøre mit til, at Svendborg bliver attraktiv at etablere sig i for virksomhederne – til gavn for os alle.

Vi skal sikre kommunens kapacitet på ældreområdet.

Uddannet maskinmester og arbejder som underviser på SIMACs maskinmesterlinje.


torben thillemann jakobsen

Svendborg

Borgerne skal kunne vælge frit mellem det offentlige og en privat udbyder, når de har brug for velfærdsydelser, såsom børnepasning, skole, hjemmehjælp og plejebolig.

Der må ikke forekomme overløb af kloakker i kommunen.
Lønmodtager i den private sektor. 
Har altid stemt Venstre og været medlem siden jeg var 18 år.


michael corfixen

Gudme

Gode fritidsmuligheder for alle børn og unge, der er med at gøre vores kommune attraktiv at blive boende i eller for udefra kommende at flytte til. Større fokus på at sikre vores børn og unges vej til og fra skole, fritidsaktiviteter eller besøg hos kammerater og venner. Der skal kigges på, om vejen er sikker nok eller om der skal investeres i eksempelvis gadelys og cykelstier. 

Familiefar til 5 herlige børn. Kommercielt uddannet og arbejder med internationalt salg. Cykler med Team Rynkeby for 8. gang.