NYHEDSBREVE

30. december 2018

Verden er så stor, så stor

Af Erling Bonnesen, MF (V), Svendborg-kredsen og Jakob Ullegård, Crown Prince Frederik Scholar, Harvard University, USA

 

Sydfyn evner at kigge ud i verden. Om det var sejlskibene fra Marstal, som sejlede kloden rundt, D/S Svendborg som blev til verdens største rederi, Mærsk eller nutidens mange sydfynske søfolk, så har det maritime Sydfyn været et af mange vinduer til verden. Netop evnen til at se mod horisonten og resten af verden er – heldigvis – en sydfynsk styrke. Det bør også være tilfældet i 2019.

 

For uanset hvor du bor i det Sydfynske, så har du gavn af, at Danmark er en åben økonomi, som handler med hele verden. Det betyder selvfølgelig noget i form af kroner og ører i lommen, når vi sælger danske varer på verdensmarkedet. Men Danmarks adgang til at handle frit betyder også, at der er billigere og bedre varer på hylderne i den lokale SuperBrugs. Endelig har vi godt at rejse ud og lære nyt. For selv om vi kan meget på hjemmebane, bliver vi klogere af inspiration udefra.

 

Tit tager vi for givet, at Danmark er en velfungerende og åben økonomi, som kan handle med alle og er med i samarbejder som EU og NATO. Men det er ingen selvfølge. Det er noget, som vi politisk som land skal arbejde for og med hele tiden.

 

Et eksempel er den kedelige handelskonflikt, som har rødder i USA og allerede i 2018 satte sig spor. Her skal Danmark gøre sit til, at der ikke kommer unødigt brænde på bålet. Det kan vi heldigvis gøre via EU, som har været omdrejningspunkt for at sikre god samhandel med lande verden over.  

 

Et anden kendetegn ved 2018 var den beklagelige Brexit. Den slår i vores øjne en tyk streg under, at det at køre alene ikke bare er dyrt, men også meget, meget svært i en verden, hvor tingene hænger sammen. Nogle britiske politikere har talt højt og længe om, at Storbritannien kan selv – nu kommer realiteterne. Hele Brexit er ikke bare en dyr omgang for den enkelte brite, men viser også, at det er en illusion at tro, at man som land kan gå solo.

 

Verden er så stor, så stor. Derfor mener vi, at Danmark fortsat skal have øje for det globale. Udviklingen i andre lande viser, at det ikke er noget, som vi kan tage for givet. Derfor er det på tærsklen til 2019 vigtigt her i lokalavisen at minde om, hvorfor Danmark som lille, åben økonomi vinder stort ved at være åben overfor verden og hvorfor vi naturligt hører hjemme i EU og i NATO. Vi må ikke slippe det internationale udsyn.Kære medlem

Her er nyt fra sidste byrådsmøde og budget 2019.

Byrådsgruppen og bestyrelsen har fra sommerferien arbejdet med, at Venstre  er har en skarpere værdipolitiske tilgang. Det er en proces med mange spørgsmål, men sundt at gennemtænke. Værdigrundlaget skal naturligvis kunne bruges/håndteres i hverdagens politik.

Venstre har gang i en medlemskampagne med gratis medlemskab fra nu til januar. Vær med til at gøre Venstre ”større”. Find nye medlemmer (naboer, venner) og mail tilbage med navn, mailadresse, tlf.

Torsdag d. 29/11 kl. 19.00 er der et medlemsmøde på Simac Gråesvej  med tidligere økonomisk redaktør på Børsen Thomas Bernt Henriksen nu vicedirektør i den private, upolitiske tænketank Axcelfuture. Emnet er “Verden ifølge Thomas”. Kom og støt op om arrangementet og tag evt. et nyt medlem med.

Efterårshilsner

Ulla Larsen

Formand for Venstre Svendborg

Mail: [email protected]

M: 51 70 05 17Venstre i Svendborg Kommune

Nyhedsbrev august 18

Kære medlem

En hilsen fra bestyrelsen, som vil orientere om, at vi er kommet godt i gang med arbejdet.

Det er en engageret bestyrelse, som bruger tid på diskussioner om bl.a. at tænke liberale holdninger ind i hverdagens mange udfordringer.

Vi er i gang med, sammen med byrådsgruppen, at få lavet en skarpere profil af Venstre. Under overskriften Værdier, Vision og Virkelighed er målet et antal skarpe grundholdninger, som Venstre skal markere sig på fremadrettet.

Aktivitetsudvalget er snart klar med efterårets program, som I får tilsendt, og som kan læses på hjemmesiden.

Allerede nu vil jeg invitere til et åbent arrangement ”bagom Silverrudder 2019” onsdag d. 19. september kl. 19.00.

Silverrudder er verdens største kapsejlads af sin art, og sejladsen udgår fra Svendborg Havn. Vi mødes på Frederiksøen ved Rundbuehallerne med rundvisning og foredrag ved Race Director Ole Ingemann. Ingen forhåndstilmelding. Læs mere på www.silverrudder.com.

Som noget nyt holder Venstre Nytårskur for medlemmer på Broholm Gods fredag d. 4. januar kl. 18.00-21.00.

Nærmere information følger, men sæt kryds i kalenderen.

Jeg vil gøre opmærksom på LOF`s program med bl.a. mange spændende kurser og foredrag. Se nærmere på Lof.dk/sydfyn.

Dette var en information om det V-aktuelle, men savner I oplysninger eller har tanker/ideer så mail eller ring.

Der vil løbende komme nyhedsbreve.

Venstre opbevarer dit navn, telefonnummer og mailadresse. Dine data bruges kun i forbindelse med venstrerelaterede mails og telefonopkald. Landsorganisationen opbevarer dine data, og formand og kasser er de eneste, som har adgang til dem. Det er for at beskytte dine data og en bestræbelse på, at leve op til den nye persondataforordning fra EU.

Venstre hilsen

Ulla Larsen

FormandLorem Ipsum

Her er der noget tekst

Og mere tekst og mere tekst.

STATUS: REGERINGEN LEVERER PÅ SINE PEJLEMÆRKER

I dag er det præcist tre år siden, at statsminister Lars Løkke Rasmussen udpegede fire pejlemærker, som regeringen skal måles på. Regeringen har leveret på alle fire områder, og vi fortsætter arbejdet.

1. PEJLEMÆRKE: FLERE PRIVATE ARBEJDSPLADSER
Siden valget er der skabt omkring 140.000 private arbejdspladser. i Der har været fremgang i antallet af private lønmodtagerjob i alle landsdele siden valget.
Antallet af lønmodtagere er det højeste nogensinde. I maj havde 2.743.400 et lønmodtagerjob.
Andelen af danskere i arbejde er steget i samtlige 98 kommuner siden valget.

2. PEJLEMÆRKE: FÆRRE FORSØRGES AF DET OFFENTLIGE
Antallet af personer på offentlig forsørgelse er faldet med over 50.000 siden valget i 2015.v Der er kommet færre offentligt forsørgede i alle landsdele siden valget.vi
Vi har i dag det laveste antal offentligt forsørgede i mere end 10 år.
Antallet af personer i kontanthjælpssystemet er faldet med 25.100 fra april 2016, hvor vi indførte kontanthjælpsloftet, til april 2018.

3. PEJLEMÆRKE: STYRKET KERNEVELFÆRD
Sundhedsvæsenet er blevet løftet med 5,5 mia. kr. siden valget. Vi har bl.a. gennemført Kræftplan IV og en handlingsplan for demens.
Patientrettigheder styrket. Den gennemsnitlige ventetid på en operation er raslet ned fra 48 dage i 2015 til 42 dage i 2017 – og er mere end halveret siden 2001.
Ældreområdet er blevet tilført 2 mia. kr. ekstra årligt siden valget i 2015.
Kvaliteten i dagtilbuddene bliver løftet med 580 mio. kr. over fire år. 

4. PEJLEMÆRKE: KONSEKVENT OG REALISTISK UDLÆNDINGEPOLITIK

Antallet af indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande i job er steget med 22 pct. siden valget i 2015.
Andelen af flygtninge og familiesammenførte i job efter tre år i Danmark er steget markant fra 21 pct. i sommeren 2015 til 38 pct. i dag.
Vi har gennemført 98 stramninger af udlændingepolitikken. Til sammenligning gennemførte S(SF)R-regeringen 45 lempelser.
Antallet af asylansøgere i 2017 var det laveste i ni år. Til gengæld hjælper vi mere i nærområderne end nogensinde før.
Til Venstres medlemmer 29. marts 2018

Orientering fra byrådsmødet d. 27.3.18.:

Efter godkendelse af dagsordenen pkt. 1, meddelte Jesper Larsen at han er udmeldt af DF og fortsætter som løsgænger i byrådet (pkt. 2). Siden er er der, som det fremgår af dagspressen, yderligere 2 der har udmeldt sig af DF, så alene Dorthe Lynge Ullemose er tilbage som den nu enlige repræsentant for DF i Svendborg Byråd. Ikke helt uventet for os, der har været tæt på Dorthe.

Pkt. 3, og pkt. 4 var forslag fra Enhedslisten i forbindelse med den varslede lockout, dels ville de at vi udtrådte af KL, som er Arbejdsgiverorganisation for alle kommuner i DK, dels at evt. sparede midler skulle reserveres til samme område / institution, som der hvor besparelsen falder. Begge dele blev klart nedstemt det første ville være helt urealistisk, og det andet direkte ufornuftigt da, vi er på vej ind i en omfattende besparelsesrunde. Det blev derfor besluttet: ”at evt. sparede lønkroner placeres på de respektive bevillingsområder og udmøntes efter fagudvalgenes beslutning.”

Pkt. 5, udpegning af ny suppleant til Skatteankenævn, Louise Brandstrup (S).

Pkt. 6, godkendelse af styrelsesvedtægten efter en lille justering anbefalet af Ankestyrelsen. Her benyttede vi i Venstre lejligheden til at fremsætte det forslag om navneændring fra Byråd til Kommunalbestyrelse, som vi har diskuteret på flere medlemsmøder. Forslaget vil indgå i forbindelse med 2. behandlingen på næste byrådsmøde.

Pkt. 7 – 13 var alle indstillede beslutninger fra udvalgene der blev godkendt. Et af punkterne omhandlede lokalplan for et boligområde øst for Gambøtvej på Thurø, der sendes i høring i 8 uger. Der er stadig et uløst problem omkring P forholdene ned ad Gambøtvej og ved Thurø Sejlklub, hvor stigende aktivitet øger behovet. Der er forhandlinger mellem Sejlklubben og lodsejer om at finde et P areal. Vi vil i Venstre gerne medvirke til at finde en løsning, men afventer nu høringssvarene og de forhandlinger der er i mellem parterne.

Pkt. 14, var endelig vedtagelse af model for etablering af et § 17 stk. 4 udvalg. Venstre stillede i august 2017 forslag om at vi genoprettede et ad hoc-udvalg med ansvar for at styrke og udvikle nærdemokratiet i kommunens lokalområder. Udvalget bliver nu en realitet og alle partier repræsenteres i udvalget.

Referat fra byrådsmødet og fra de enkelte udvalg, samt sagsfremstillinger kan læses på kommunens hjemmeside under Politik.

På vegne af Venstres gruppe ønskes i alle en rigtig god Påske.

/Lars Erik Hornemann.


GeneralFORSAMLING 2018


Dagsorden


Kære Medlemmer

Svendborg den 19-02-2018.

Hvis vi ser på Venstre på landsplan må vi jo erkende at kommune- og regionsvalget ikke blev et jubelvalg, men et valg, hvor Venstre mistede både mandater og vigtige borgmesterposter over hele landkortet.

Det er altid nemt at skyde skylden på andre, men regeringssamarbejdet, eller manglen på samme har slidt på Venstre, og de store uenigheder, hvor Liberal Alliance og Dansk Folkeparti har spillet hovedrollerne har også, forplantet sig ud i kommunerne, og skabt usikkerhed hos borgerlige vælgere.

Men nu er det tid til at se fremad mod næste valg.Venstres nye gruppe er trukket i arbejdstøjet, og er klar til at tage medansvar for de næste 4 år. Vi må så håbe at den magtdemonstration vores nye borgmester udviste på det første byrådsmøde omkring parkering på torvet, var en enlig svale, og at han vil efterleve den aftale der ligger omkring et bredt samarbejde, som baggrund for konstitueringsaftalen fremadrettet.

Venstre i Svendborg afholder generalforsamling onsdag den 14. marts kl. 19.15 på Ollerup Gymnastikhøjskole

 For 2 år siden blev 2 gamle heste trukket ud af stalden, Jacob Davidsen og undertegnede, og vi aftalte at tage 2 år i bestyrelsen, og nu er vi klar til at vende tilbage til de menige rækker igen og give plads til nye friske kræfter.

Jeg vil derfor opfordre jer medlemmer til at møde op til generalforsamlingen, og deltage i debatten af årets gang - sætte en dagsorden fremadrettet, og være med til at vælge nye folk i bestyrelsen. 

Vel mødt den 14. marts kl. 19.15 på Ollerup Gymnastikhøjskole. 

Poul Weber

Formand.


Kære medlemmer

Et godt stykke politisk håndværk af borgmesteren og Venstres byrådsgruppe mundede ud i et bredt budgetforlig, hvor 25 medlemmer står bag. Et godt udgangspunkt for at valgkampen kan komme til at handle om fremtiden, fremfor mudderkastning på den korte bane.

Valgkampen er nu godt i gang, og venstres kandidater og bestyrelse arbejder intenst på at være til stede i hele kommunen på forskellig vis de næste 2 måneder.

Vi vil derfor gerne invitere jer medlemmer til et medlemsmøde på :

Svendborg Rådhus, Byrådssalen

Mandag den 9. oktober kl. 19.00. (indgang fra Rådhusgården)

Dagsorden:

1. Velkomst (Poul Weber)

2. Budget 2018 (Lars Erik Hornemann)

3. Svendborg vision 2030. (Lars Erik Hornemann)

4. Status på valgkampen. (Poul Weber/Lars Erik Hornemann)

5. Afslutning. (Poul Weber)

Jeg håber at mange af jer møder op for at høre  og debattere Venstres visioner og planer for de kommende år, inden kandidaterne skal ud og kæmpe for Venstres synspunkter frem mod valget.

Vel mødt!

Poul Weber