Mette Kristensen: Byg et privat plejehjem i stedet for


Svendborg 6. marts 2024


Nogle gange må man se realiteterne i øjnene og handle rationelt, frem for at fastholde sig i en situation, der bunder i politisk ideologi.

Vi må konstatere, at uheldige omstændigheder er medvirkende til, at byggeriet af et helt nyt almennyttigt og kommunalt plejecenter i Tankefuld desværre efterhånden er blevet så uoverkommeligt dyrt at realisere for kommunale midler, at Kommunalbestyrelsen bør overveje alternativer.

Det er ikke første gang, at vi skal kigge dybt i kommunekassen og tilføre dette store prestigeprojekt yderligere anlægsmidler. Vel at mærke anlægsmidler som vi ikke har. Hvis vi nu for anden gang skal stikke snablen i kassen, ja så bliver projektet så dyrt, at det ikke længere kan forsvares overfor skatteborgerne. Alternativet er at få private investorer til at bygge et privat (fri)plejehjem, hvilket Venstre gentagne gange har foreslået.

Vi skal ikke længere tilbage end sommeren 2023, hvor private investeringsfonde viste interesse for at bygge et privat plejehjem i Svendborg Kommune, men de blev afvist og sendt hjem igen af den siddende politiske ledelse. Det var uden, at deres tilbud overhovedet var blevet forelagt til politisk drøftelse og overvejelse, det kan man undre sig over.

I Svendborg Kommune har vi positive erfaringer med friplejehjem, og fordelene er tydelige. Udover at styrke mangfoldigheden og de ældres muligheder for at vælge lige præcis det tilbud, der passer til deres behov og ønsker, så sparer det samtidig kommunen for tocifrede millionbeløb. Midler som kan frigives til eksempelvis vigtige trafiksikkerhedsprojekter som cykelstier og sikre skoleveje. I Venstre ser vi klare fordele ved at samarbejde med private leverandører.