LOF Sydfyn (Svendborg)


indkaldelse til årsmøde

LOF Sydfyn

Årsmøde mandag den 20. februar 2023 kl 19.30

Sted: Gymnastikhøjskolen Ollerup.

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Forslag: Bestyrelsen indstiller til årsmødet en sammenlægning af LOF Sydfyn, LOF Østfyn, LOF Fåborg Midtfyn.

Bestyrelsen


LOF er en offentlig godkendt, folkeoplysende forening.
LOF har et bredt udvalg af undervisning og oplysning samt kulturelle og debatskabende aktiviteter. 

Link: LOF Sydfyns hjemmeside