Aktuelt og nyt


Et nyt statsligt beredskabscenter bør ligge i Svendborg

Det er med stor glæde, at Fyn igen skal byde velkommen til Beredskabsstyrelsen og et uddannelsessted for værnepligtige. Der er brug for handlekraft og det bedste materiel, når ulykker og katastrofer truer.

Læs mere


Jesper Larsen: Historien om fotografering i Borgerservice, der aldrig er blevet fortalt

På Venstres generalforsamling onsdag den 13. marts 2024 orienterede jeg om en sag. En sag, der blandt andet handlede om fotos til pas og kørekort.

Læs mere


Årets generalforsamling 2024 og valg af spidskandidat til KV25

Generalforsamling 13. marts 2024 var velbesøgt og stod på valg af bestyrelse, suppleanter, revisorer og ikke mindst valg af spidskanditat til næste kommunalvalg. Aftenen bød også på oplæg fra Erling Bonnesen, samt en stor tak til Hornemann for mange års fremragende virke.

Læs mere


Mette Kristensen: Venstre ønsker øgede ressourcer til Folkeskolen

Derfor foreslår vi på det kommende møde i Børne, Unge og Uddannelsesudvalget at afsætte en pulje til finansiering af specialpædagogiske ressourcer i Folkeskolen.

Læs mere


Mette Kristensen: Byg et privat plejehjem i stedet for

Uheldige omstændigheder er medvirkende til, at byggeriet af et helt nyt plejecenter i Tankefuld efterhånden er blevet så dyrt at realisere for kommunale midler, at Kommunalbestyrelsen bør overveje alternativer.

Læs mere


Hvorfor skal nogle børn i Svendborg Kommune fratages deres frie valg, mulighed og rettighed?

Vi har desværre i Svendborg Kommune fået skabt et system, hvor ikke alle børn har lige muligheder og lige rettigheder. Derfor har vi rejst forslag om at ændre de nuværende visitationskriterier på dagtilbudsområdet.

Læs mere


Mette Kristensen: P&S er en vigtig del af Frederiksøen

20. december. 2023
Hvor er det glædeligt at læse i Fyns Amts Avis, at det går godt for Motorværkstedet Petersen & Sørensen på Frederiksøen, og endnu bedre er det at fornemme de to ejeres optimisme og tro på fremtiden.

Læs mere


Jesper Larsen afløser Lars Erik Hornemann

12. december 2023
Da Mette Kristensen ringede og tilbød mig en plads i Kommunalbestyrelsen, blev jeg meget glad. Jeg har savnet Byrådsgruppen og arbejdet i Kommunalbestyrelsen sammen med Venstre.

Læs mere


Svendborg Kommunes budget for 2024 – 2027

24. oktober 2023
For nylig blev der indgået en bred politisk aftale om Svendborg Kommunes budget for perioden 2024 – 2027. Vi takker de øvrige partier for et godt samarbejde under forhandlingerne.

Læs mere