REGIONEN

20. september 2021

Sydfyns mand i regionen

   

       


Ulrik Sand Larsen

Halfdansvej 41, 5700 Svendborg

Født i 1954

Tlf.: 62205028 … 21780025

Send mail

Min Facebook

I REGIONEN ARBEJDEr Ulrik FOR :

  • Et sundhedsvæsen præget af kvalitet og tryghed
  • Udvikle Svendborg Sygehus til et specialsygehus med skadeklinik og medicinsk akutindtag
  • Bevarelse af fødeafdelingen på Svendborg Sygehus
  • Bedre vilkår og behandling af de psykiatriske patienter
  • Forbedre den kollektive trafik, så den også fungerer i yderområderne
  • Attraktive vilkår for opstart af nye virksomheder.Regionsrådsvalget 2021


vores lokale kandidater:

  1. Lars Erik Hornemann
  2. Søren Ole Nielsen

         


Psykiatriens kvantespring

       

Af Ulrik Sand Larsen

Både nationalt og i Region Syddanmark bruges i disse tider ord som kvantespring og paradigmeskift om den udvikling, der sker inden for psykiatri. Det er store ord, men psykiatriens brede skuldre kan bære dem. Det er tiden, hvor vi i respekt for de mennesker, det handler om, sætter fremtidens psykiatri på dagsordenen og gør den til nutidens.

Pejlemærkerne er ægte samarbejde, stor åbenhed og vilje til innovation.

Stjerneskud og nytårsforsætter kan ikke sikre os dette kvantespring over en nat. Det kan kun mennesker – patienter og pårørende, der fortæller os hvad de har brug for og hjælper os på vej, samt dygtige og innovative medarbejdere og ledere, der via daglig udvikling og forskning giver den gode forandring grobund.

Fra politisk hold signaleres viljen til fremtidens psykiatri blandt andet via den pose penge, der er øremærket til psykiatri i budgetterne for de kommende år. Pengene skal bruges til flere hænder, til uddannelse og til bedre fysiske rammer.

Penge har allerede gjort det muligt at sætte de fleste store byggeprojekter i søen. For de fysiske rammer for behandling er vigtige for at få psykiatriens pejlemærker til at gro. I 2014 tog vi fx Retspsykiatri Syddanmark i brug, og i begyndelsen af 2015 indvier vi første etape af sygehusbyggeriet i Aabenraa med nye rammer for at behandle både fysisk og psykisk sygdom.

Siden januar 2014 har medarbejderne i syddansk psykiatri arbejdet hårdt for at leve op til patienters ret til udredning inden for 30 dage. I mere end 90 procent af tilfældene er det lykkedes, og det er intet mindre end flot gjort af en medarbejderstab, der blandt andet har været stækket af mangel på speciallæger og dårligt fungerende it.

Indførelsen af udrednings- og behandlingsretten er ét eksempel på, at kvantespringet er i gang. Den store fokus på at forebygge tvang er et andet eksempel.

I dag er muligheden for at fastspænde patienter og påanden vis bruge tvang en synlig og debatteret del af behandlingspsykiatrien. Fra 2015 og i årene frem mod 2020 kommer indsatsen for at erstatte tvang med frivillighed til at fylde meget i hverdagen for hver eneste medarbejder og patient, og der er sat procentsats på – målet er 50 procent mindre tvang. Det er et kvantespring, som kræver evne og vilje til samarbejde og nytænkning.

I det hele taget er nytænkning og brug af ny teknologi et element i psykiatriens kvantespring. Det telepsykiatriske center, der så dagens lys i Region Syddanmark i 2014, er sat i verden for at sætte turbo på den del af springet. Centret er moderskib for udvikling af telepsykiatri og e-psykiatri, der dels kan være med til at forebygge, at borgere bliver så syge, at de får brug for traditionel psykiatrisk behandling - og dels kan understøtte brug af ny teknologi på tværs af sektorer, afdelinger og medarbejdere. I 2015 og de kommende år vil Telepsykiatrisk Center være en væsentlig medspiller i de fælles bestræbelser på at gøre fremtidens psykiatri til nutidens.

Der er al mulig grund til at glæde sig over den bevægelse og udvikling, der præger behandlingspsykiatrien i den spæde start på 2015. Ingen tvivl om, at det bliver en kompleks og begivenhedsrig rejse. Men rejsen er helt nødvendig for, at vi kan sikre berettiget respekt og ligestilling mellem psykisk syge og fysisk syge borgere.

Med venlig hilsen
Ulrik Sand Larsen
Regionsrådsmedlem V
Halfdansvej 41, Thurø
5700 Svendborg
Tlf. 21780025