Regionsrådsmedlem


Lars Erik Hornemann

Regionsrådsmedlem

Tlf.: 20495573


Medlem af: 

Forretningsudvalget

 

Udpeget til: 

Bestyrelsen for Trafikselskabet FynBus

Bestyrelsen for Svendborg Erhvervsskole

Bestyrelsen for Hospice Sydfyn