Nyt fra Venstre Svendborg


Hvorfor skal nogle børn i Svendborg Kommune fratages deres frie valg, mulighed og rettighed?

Der er dog stadig masser af problemer, som skal løses. Under den nuværende regering har Region Sjælland tabt over 4.200 arbejdspladser. Ingen andre regioner er blevet så hårdt ramt.

Læs mere


Mette Kristensen: P&S er en vigtig del af Frederiksøen

Hvor er det glædeligt at læse i Fyns Amts Avis, at det går godt for Motorværkstedet Petersen & Sørensen på Frederiksøen, og endnu bedre er det at fornemme de to ejeres optimisme og tro på fremtiden.

Læs mere


Jesper Larsen afløser Lars Erik Hornemann

Da Mette Kristensen ringede og tilbød mig en plads i Kommunalbestyrelsen, blev jeg meget glad. Jeg har savnet Byrådsgruppen og arbejdet i Kommunalbestyrelsen sammen med Venstre.

Læs mere


Politisk aftale om Svendborg Kommunes budget for perioden 2024 – 2027

Med overskriften ”Kommunens økonomi er under pres” blev der for nylig indgået en bred politisk aftale om Svendborg Kommunes budget for perioden 2024 – 2027. Vi takker de øvrige partier for et godt samarbejde under forhandlingerne.

Læs mere


Venstres gruppe og poster i kommunalbestyrelsen

 1. Mette Kristensen
  • 2. viceborgmester
  • Økonomiudvalget
  • Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget
  • Børn og Unge-udvalget (§18) 
 2. René Haahr
  • Erhvervs- og Turismeudvalget
  • Teknik- og Miljøudvalget
  • Plan- og Lokalsamfundsudvalget
 3. Birger Jensen
  • Økonomiudvalget
  • Teknik- og Miljøudvalget 
 4. Lars Erik Hornemann
  • Senior-, Social- og Sundhedsudvalget
  • Borger- og Arbejdsmarkedsudvalget
 5. Jesper Ullemose
  • Erhvervs- og Turismeudvalget
  • Kultur- og Fritidsudvalget
 6. Mustafa Diken
  • Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget
  • Borger- og Arbejdsmarkedsudvalget


Inspirerende besøg fra Venstres formand i Valgbutikken ifm KV21.


 Du kan finde vores KV21 valgmagasin her:           https://bit.ly/3nHJ6Y2

Her kan du møde Venstres KV21 kandidater, blive klogere på vores politik og dykke ned i vores mange mærkesager.