Nyt fra Venstre Svendborg


Hvilke uddannelser vil Liberal Alliance lukke?

Sandra Elisabeth Skalvig fra LA udtrykker, at udflytningen af cirka 1.600 studiepladser fra de fire største byer til andre dele af landet var en politisk fejltagelse, som LA nu ønsker at annullere. 

Læs mere


Et nyt statsligt beredskabscenter bør ligge i Svendborg

Det er med stor glæde, at Fyn igen skal byde velkommen til Beredskabsstyrelsen og et uddannelsessted for værnepligtige. Der er brug for handlekraft og det bedste materiel, når ulykker og katastrofer truer.

Læs ,mere


Årets generalforsamling 2024 og valg af spidskandidat til KV25

Generalforsamling 13. marts 2024 var velbesøgt og stod på valg af bestyrelse, suppleanter, revisorer og ikke mindst valg af spidskanditat til næste kommunalvalg. Aftenen bød også på oplæg fra Erling Bonnesen, samt en stor tak til Hornemann for mange års fremragende virke.

Læs mere


Jesper Larsen: Historien om fotografering i Borgerservice, der aldrig er blevet fortalt

På Venstres generalforsamling onsdag den 13. marts 2024 orienterede jeg om en sag. En sag, der blandt andet handlede om fotos til pas og kørekort.

Læs mere


Mette Kristensen: Venstre ønsker øgede ressourcer til Folkeskolen

Derfor foreslår vi på det kommende møde i Børne, Unge og Uddannelsesudvalget at afsætte en pulje til finansiering af specialpædagogiske ressourcer i Folkeskolen.

Læs mere


Mette Kristensen: Byg et privat plejehjem i stedet for

Uheldige omstændigheder er medvirkende til, at byggeriet af et helt nyt plejecenter i Tankefuld efterhånden er blevet så dyrt at realisere for kommunale midler, at Kommunalbestyrelsen bør overveje alternativer.

Læs mere


Mette Kirstensen: Hvorfor skal nogle børn i Svendborg Kommune fratages deres frie valg, mulighed og rettighed?

Der er dog stadig masser af problemer, som skal løses. Under den nuværende regering har Region Sjælland tabt over 4.200 arbejdspladser. Ingen andre regioner er blevet så hårdt ramt.

Læs mere


Mette Kristensen: P&S er en vigtig del af Frederiksøen

Hvor er det glædeligt at læse i Fyns Amts Avis, at det går godt for Motorværkstedet Petersen & Sørensen på Frederiksøen, og endnu bedre er det at fornemme de to ejeres optimisme og tro på fremtiden.

Læs mere


Jesper Larsen afløser Lars Erik Hornemann

Da Mette Kristensen ringede og tilbød mig en plads i Kommunalbestyrelsen, blev jeg meget glad. Jeg har savnet Byrådsgruppen og arbejdet i Kommunalbestyrelsen sammen med Venstre.

Læs mere


Politisk aftale om Svendborg Kommunes budget for perioden 2024 – 2027

Med overskriften ”Kommunens økonomi er under pres” blev der for nylig indgået en bred politisk aftale om Svendborg Kommunes budget for perioden 2024 – 2027. Vi takker de øvrige partier for et godt samarbejde under forhandlingerne.

Læs mere


Venstres gruppe og poster i kommunalbestyrelsen

 1. Mette Kristensen
  • 2. viceborgmester
  • Økonomiudvalget
  • Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget
  • Børn og Unge-udvalget (§18) 
 2. René Haahr
  • Erhvervs- og Turismeudvalget
  • Teknik- og Miljøudvalget
  • Plan- og Lokalsamfundsudvalget
 3. Birger Jensen
  • Økonomiudvalget
  • Teknik- og Miljøudvalget 
 4. Lars Erik Hornemann
  • Senior-, Social- og Sundhedsudvalget
  • Borger- og Arbejdsmarkedsudvalget
 5. Jesper Ullemose
  • Erhvervs- og Turismeudvalget
  • Kultur- og Fritidsudvalget
 6. Mustafa Diken
  • Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget
  • Borger- og Arbejdsmarkedsudvalget


Inspirerende besøg fra Venstres formand i Valgbutikken ifm KV21.


 Du kan finde vores KV21 valgmagasin her:           https://bit.ly/3nHJ6Y2

Her kan du møde Venstres KV21 kandidater, blive klogere på vores politik og dykke ned i vores mange mærkesager.