AFSKAF FORSVARSFORBEHOLDET

Vi kan ikke længere tage friheden for givet. Det blev tydeligt, da Rusland invaderede Ukraine, og der igen var krig i Europa. En tid, vi ellers havde håbet at lægge bag os. Europa er blevet et mindre trygt sted, og hvis vi skal passe bedre på Danmark, så skal vi afskaffe det danske forsvarsforbehold.

For Venstre er det et klart valg: Vi ønsker, at Danmark skal tage ansvar og deltage i det europæiske forsvarssamarbejde. Vi skal ikke være et land, der sætter sig selv uden for indflydelse.

EU’s missioner bidrager til sikkerhed og stabilitet i Europa og dermed også i Danmark. Det skal vi være med til at udvikle, så EU kan understøtte og supplere et stærkt NATO.

Afskaffes forsvarsforbeholdet, deltager vi kun i internationale missioner, hvis et flertal i Folketinget bakker op om det. Præcis som det også er i dag, når vi bidrager til NATO- og FN-missioner.

Vi står i en ny og mere usikker verden. Det har vi ikke selv valgt. Til gengæld kan vi vælge at stå tættere sammen med vores europæiske allierede. Sådan passer vi på Danmark. Sådan tager vi større ansvar for Danmarks sikkerhed.

Stem ja den 1. juni.


Venstres gruppe og poster i kommunalbestyrelsen:

 1. Mette Kristensen
  • 2. viceborgmester
  • Økonomiudvalget
  • Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget
  • Børn og Unge-udvalget (§18) 
 2. René Haahr
  • Erhvervs- og Turismeudvalget
  • Teknik- og Miljøudvalget
  • Plan- og Lokalsamfundsudvalget
 3. Birger Jensen
  • Økonomiudvalget
  • Teknik- og Miljøudvalget 
 4. Per Nykjær Jensen
  • Plan- og Lokalsamfundsudvalget
 5. Lars Erik Hornemann
  • Senior-, Social- og Sundhedsudvalget
  • Borger- og Arbejdsmarkedsudvalget
 6. Jesper Ullemose
  • Erhvervs- og Turismeudvalget
  • Kultur- og Fritidsudvalget
 7. Mustafa Diken
  • Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget
  • Borger- og Arbejdsmarkedsudvalget


Inspirerende besøg fra Venstres formand i Valgbutikken ifm KV21.


 Du kan finde vores KV21 valgmagasin her:           https://bit.ly/3nHJ6Y2

Her kan du møde Venstres KV21 kandidater, blive klogere på vores politik og dykke ned i vores mange mærkesager.