Et nyt statsligt beredskabscenter bør ligge i Svendborg


Svendborg 8. maj 2024


Det er med stor glæde, at Fyn igen skal byde velkommen til Beredskabsstyrelsen og et uddannelsessted for værnepligtige. Der er brug for handlekraft og det bedste materiel, når ulykker og katastrofer truer.

Svendborg ligger centralt med Langeland mod syd og let tilgængelig infrastruktur til Odense, Nyborg og Faaborg. I den sammenhæng vil det give god mening at placere et beredskabscenter og statslige arbejdspladser på Sydfyn.

Svendborg er Danmarks største uddannelsesby for de maritime uddannelser, og det vil derfor være helt naturligt at koble Simac på som samarbejdspartner til et fremtidigt beredskabscenter. Sammen vil man kunne udvikle et nyt moderne øvelsesområde lidt udenfor byen og til vands vil samarbejdet være oplagt i forbindelse med sikring af bygningsmasse ved højvande og stormflod, oliespild etc. 

Simac uddanner endvidere mange elever i brandbekæmpelse, og i det hele taget er Svendborg en maritim højborg og et godt match for det kommende beredskabscenter. Der er flere byggemuligheder langs motorvejen tæt på Svendborg Nord eller i Tankefuld.

Derudover har Sydfyn et fornuftigt rekrutteringsgrundlag for også at skabe det frivillige netværk af mandskab, som kan træde til, når de store hændelser sker.
De værnepligtige vil få en spændende og nyttig uddannelse, og de vil kunne indtræde som ansatte i vores lokale brandberedskaber. Det har vi brug for. 

Vi håber, at borgmester Bo Hansen vil se positivt på vores forslag og opfordring til at arbejde for flere statslige arbejdspladser på Sydfyn.