Mennesket før systemet – frihed og tillidsskabende borgerinddragelse

I Venstre møder vi borgerne, hvor de er. Alle borgere skal føle sig velkomne og mærke, at deres engagement gør en forskel – både lokalt og kommunalt. Med åbne beslutningsprocesser skal alle borgere i Svendborg Kommune føle sig oplyst, inddraget og have mulighed for at følge med i, hvad kommunen beslutter og hvornår.

Borgere og børnefamilier i Svendborg Kommune skal også have større valgfrihed og en oplevelse af øget fleksibilitet i indretning af hverdagslivet – især når handler om skolevalg, pasningstilbud og valg af daginstitutioner.

Fællesskab, foreningsliv og frivillighed

Danmark er kendt for sit rige foreningsliv, der både styrker fællesskabet i lokalsamfundene og som bringer glæde og indhold til de enkelte borgere. Det støtter Venstre kraftigt op om. Vores foreninger er kendt for en helt unik frivillighedsånd, der i praksis både støtter og aflaster det  øvrige samfund på mange områder.

 Svendborgs ungdom mangler samlingssteder. Vi vil derfor også arbejde for flere muligheder til de unge, så de kan mødes, opbygge fællesskaber og danne de netværk, der er så nødvendige i de unge år.

Mangfoldighed og frie valg skaber værdi

Som enhver anden privat virksomhed, skal Svendborg Kommune gå forrest i at tiltrække borgere med forskellige erhverv til byen. Under mottoet: Vi har plads til alle, skal kommunen indtænke nye værdisæt, der tilgodeser mangfoldighed i alle relevante beslutninger.

 Vi lever i en global verden og hvis vi ikke omfavner mangfoldigheden og diversitet som en nødvendig faktor, vil vi på sigt opleve tab af værdier – også økonomisk. Svendborg skal være en attraktiv by, der tiltrækker arbejdskraft på alle niveauer , og som er åben for nye og spændende muligheder indenfor kultur- og erhvervslivet.

Konkurrenceudsættelse

For at få borgernes skattekroner til række længst, ønsker vi større frihed til at få private aktører og leverandører på banen til at løse nogle af de kommunale opgaver. Målet er at reducere de administrative udgifter og dermed øge det generelle serviceniveau for kommunens borgere.