Generalforsamling 2020

23. juli 2020

Venstre i Svendborg afholder generalforsamling torsdag den 13. august 2020 kl. 19.00-21.30. Generalforsamlingen holdes på Gymnastikhøjskolen i Ollerup i konferencelokale 1. LOF holder årsmøde kl. 18.00-19.00 samme sted. 

Bemærk at tilmelding til generalforsamlingen er nødvendig. Tilmelding sendes via mail til Ulla Larsen, [email protected]

Efter generalforsamlingen kommer folketingsmedlem Erling Bonnesen med aktuelt nyt fra Christiansborg. Byrådsgruppen kommer ligeledes med nyt, og det samme gør regionsrådsmedlem Ulrik Sand Larsen. 

Kom og få indflydelse på Venstres lokalpolitik og tiltag i LOF. Det er en spændende tid, vi går i møde, blandt andet med forberedelse af kommunevalget i 2021, så hermed en opfordring til at stille op til bestyrelsen. 

Dagsorden: 1. Valg af stemmetællere. 2. Valg af dirigent. 3. Formandsberetning og drøftelse af foreningens forhold. 4. Behandling af regnskab 2019. 5. Fremlæggelse af budget for 2020 og beslutning af kontingent for 2021. 6. Behandling af indkomne forslag. 7. Valg af formand. 8. Valg af 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter. 9. Valg til Kredsbestyrelsen. 10. Valg af medlemmer til Europaudvalg Region Syd. 11. Valg af 3 delegerede til Landsmødet. 12. Valg af 2 revisorer og 1 suppleant. 13. Eventuelt.