Generalforsamling den 28. maj 2020

18. marts 2020

Venstre i Svendborg afholder generalforsamling den 28. maj 2020 kl. 19.00 på Gymnastikhøjskolen i Ollerup, Svendborgvej 3, 5762 Vester Skerninge.

Dagsorden for generalforsamlingen:

1. Valg af stemmetællere.

2. Valg af dirigent

3. Formandsberetning og drøftelse af foreningens forhold.

4. Behandling af regnskab 2019.

5. Fremlæggelse af budget for 2020 og beslutning af kontingent for 2021.

6. Behandling af indkomne forslag.

7. Valg af formand.

8. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.

9. Kredsbestyrelsen.

10. Valg af 1 medlem til Europaudvalg Region Syd.

11. Valg af 3 delegerede til Landsmødet.

12. Valg af 2 revisorer og 1 suppleant.

13. Eventuelt.

Bemærk: Stemmeret og valgbarhed ved generalforsamlinger har alle medlemmer, der har betalt kontingent senest 7 dage før generalforsamlingen (§ 4 Stk. 3).