Generalforsamling 2024 med valg af spidskandidat til næste kommunalvalg


Svendborg 18. marts 2024


Ved en velbesøgt generalforsamling, som blev afholdt i en god stemning onsdag d. 13. marts 2024 blev følgende noteret:

Formandens beretning blev godkendt uden kommentarer. Regnskab og budget blev ligeledes godkendt uden anmærkninger. Herefter indlæg fra byrådsgruppen, hvor Mette gav et interessant indblik i de ting, der rører sig. 

Der var valg til bestyrelsen med følgende resultat::
  • Søren Ole Nielsen
  • Uffe Strandby
  • Jonas Ejlertsen
Endvidere 2 suppleanter:
  • Karen KruseLars 
  • Kvist 
Ligeledes valg til 2 revisorer:
  • Peer Zartov-Andersen
  • Gudmund Larsen
  • Suppleant Poul Weber 

Afslutningsvis takkede formanden, Hans Erik, Lars Erik Hornemand for mange års fremragende virke for Svendborg, med ønske om alt godt på Langeland og forhåbentlig fortsat virke i regionsrådet. 

Herefter blev generalforsamlingen afsluttet, og næste punkt var valg af spidskandidat til KV2025. Mette Kristensen havde tilkendegivet, at hun var klar til at tage en tur mere, og hun blev valgt uden modkandidat og med akklamation. Mette takkede for valget og fik et tillykke, samt en buket blomster overrakt af formanden. 

Aftenen sluttede med et spændende indlæg fra kredsens folketingsmand, Erling Bonnesen. Han fortalte på vanlig energisk og bramfri facon her om de emner, der fylder på Borgen, og efterfølgende var der debat om de berørte emner, og her skal nævnes nyt forsvarsoplæg, naturligvis CO2 og endelig organproblematikken.