Hvorfor skal nogle børn i Svendborg Kommune fratages deres frie valg, mulighed og rettighed?


Svendborg 13. februar 2024


Vi har desværre i Svendborg Kommune fået skabt et system, hvor ikke alle børn har lige muligheder og lige rettigheder. Derfor har Venstre i Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget rejst forslag om at ændre de nuværende visitationskriterier på dagtilbudsområdet.

Af: Mette Kristensen

Vi har desværre i Svendborg Kommune fået skabt et system, hvor ikke alle børn har lige muligheder og lige rettigheder. Derfor har Venstre i Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget rejst forslag om at ændre de nuværende visitationskriterier på dagtilbudsområdet.

Vi ønsker at sidestille alle børn i 0-2 års alderen, således at alle børn og forældre i Svendborg Kommune har samme muligheder og samme rettigheder i det frie valg af kommunal eller privat børnehave. Sådan er det ikke i dag, men det bør det naturligvis være. I dag er børn med plads i vuggestue, modsat børn med plads i dagplejen, garanteret en bestemt børnehaveplads.

At nogen har fortrinsret fremfor andre, skaber en usund konkurrence både mellem forældre og mellem de forskellige pasningstilbud. Den problematik har forældre til børn i både den kommunale og private dagpleje, og forældrebestyrelsen i den selvstændige kommunale vuggestue Wandallsgården, helt forståeligt og med rette påpeget.

Det har vi i Venstre lyttet til, fordi vi mener, det er vigtigt at værne om mangfoldigheden og ikke mindst eksistensgrundlaget for vores dagplejeordning. Som vilkårene er for tiden, er vi bekymret for, at det på sigt kan svække både den kommunale og private dagpleje og dermed mangfoldigheden og forældrenes frie valg.

At en ændring af visitationskriterierne vil ændre eksisterende vilkår for flere børn end ved at fastholde status quo retfærdiggør ikke den forskelsbehandling, som eksisterer i dag.

Børnetallet er igen for nedadgående i hele kommunen, og det kan være med til at løse dilemmaet, men tilbage står fortsat, at vi principielt ikke bør gøre forskel på børns muligheder og rettigheder.

Foto: Michael Bager