Jesper Larsen afløser Lars Erik Hornemann


12. december 2023


Da Mette Kristensen ringede og tilbød mig en plads i Kommunalbestyrelsen, blev jeg meget glad. Jeg var helt uforberedt på nyheden om, at Lars Erik Hornemann skulle forlade kommunen og dermed Kommunalbestyrelsen.

Jeg har savnet Byrådsgruppen og arbejdet i Kommunalbestyrelsen sammen med Venstre. Jeg synes vi er gode til at samarbejde og at Mette Kristensen er en fremragende dygtig leder. Derfor sagde jeg straks uden betænkningstid: ”Ja tak” til Mette, da hun spurgte om jeg ville være med igen. Jeg vidste allerede, at min kone ville bakke op om det.

Til dagligt er jeg kollega med min kone Anne Lise. Vi er begge ansat som fuldtids plejefamilie. Som et lille bijob arbejder jeg som tilkaldevikar på Ringe Kostskole. Vi bor i hus på Bontvedvej i Svendborg, sammen med vores 2 døtre på 18 og 20 år, samt vores plejebørn.

Jeg har været medlem af Venstre i godt og vel 4 år. Jeg har en uddannelse som ambulanceredder og som holdleder for brandvæsnet.

I denne valgperiode har jeg siddet i udsatterådet og været med til at sætte fokus på udsatte borgere. Jeg har fået lov at fortsætte dette vigtige arbejde. Jeg er glad for at få en plads i handicaprådet, som ligger godt i tråd med min interesse for mennesker.Jeg overtager pladserne i Senior, Social og Sundhedsudvalget og i Borger og Arbejdsmarkedsudvalget. Begge udvalg har jeg siddet i tidligere og jeg glæder mig meget til at komme tilbage.

Svendborg Kommune har udfordringer på ældreområdet. Vi ser ind i større udfordringer i fremtiden i takt med det stigende antal ældre og behovet for flere egnede ældreboliger. Der skal fortsat arbejdes på at have tilstrækkeligt med uddannet personale inden for ældreplejen.

Jeg har i de sidste måneder op til min genindtræden, deltaget i Venstres gruppemøder. Jeg har ligeledes løbende læst dagsordnerne til mine ”gamle” udvalg og er derfor godt klædt på til at genoptage arbejdet, som jeg ser frem til.Det er vigtigt for mig at samarbejde på en ordentlig og respektfuld måde. 

Jesper Larsen
Bontvedvej 42
5700 Svendborg
+45 50 47 70 24