Jesper Larsen: Historien om fotografering i Borgerservice, der aldrig er blevet fortalt


Svendborg 21. marts 2024


På Venstres generalforsamling onsdag den 13. marts 2024 orienterede jeg om en sag, der var oppe som sidste punkt på vores kommunalbestyrelsesmøde i februar. Sagen der blandt andet handlede om fotos til pas og kørekort.

Flere af Venstres fremmødte medlemmer var undrende over, at sagen aldrig har været nævnt i Fyns Amts Avis. Af respekt for de tilbagemeldinger jeg har modtaget, vælger jeg derfor at bringe dette læserbrev.

I Borger- og Arbejdsmarkedsudvalget skulle vi behandle et forslag om at Borgerservice skulle kunne tilbyde at tage fotos. Forslaget blev efterfølgende taget op i Kommunalbestyrelsen.

Det kunne umiddelbart give god mening, men da vi har 'Click Foto' i meget kort gåafstand derfra, som udfører samme arbejde og som er en vigtig del af deres omsætning.

I Venstre mener vi, at det er en principiel og vigtig sag, ikke at udkonkurrere en eksisterende virksomhed i lokalområdet. Det samme mente et flertal i kommunalbestyrelsen med undtagelse af Socialdemokratiet og Socialistisk Folkeparti.

Borgerservicebussen, der kommer rundt i hele kommunen, vil desuden tilbyde at tage fotos. Her synes vi, det giver mening, at tilbyde denne service.