Mette Kristensen: P&S er en vigtig del af Frederiksøen


Svendborg 20. december 2023


Hvor er det glædeligt at læse i Fyns Amts Avis, at det går godt for Motorværkstedet Petersen & Sørensen på Frederiksøen, og endnu bedre er det at fornemme de to ejeres optimisme og tro på fremtiden.

Hvor er det glædeligt at læse i Fyns Amts Avis, at det går godt for Motorværkstedet Petersen & Sørensen på Frederiksøen, og endnu bedre er det at fornemme de to ejeres optimisme og tro på fremtiden.

Og sådan skal det blive ved med at være for Svendborgs nok største maritime virksomhed. 

Det har nemlig aldrig været hensigten, at den nye kulturinstitution i form af et nyt teaterhus, eller for den sags skyld Simac og det nye maritime erhvervshus skal være medvirkende til at indskrænke værftets muligheder for fortsat drift.

Og det faktum har ikke ændret sig siden den politiske beslutning.
De eksisterende miljøregler, som motorværkstedet er underlagt, forbliver uforandret og ændres ikke, fordi der kommer en ny kulturinstitution. 
Tværtimod så har det hele tiden været hensigten, at både kultur og erhverv skal være hinandens forudsætninger for skabelsen af en spændende og levende Frederiksø.

Derfor kan jeg kun være enig i teaterdirektør Jakob Engmanns udtalelser i artiklen, at en absolut grundpræmis er, at teateret skal kunne sameksistere med de aktører, som er på Frederiksøen i forvejen. Det er en grundpræmis, som vi i Venstre vil fastholde efterleves i den videre proces.

Så når der alligevel udtrykkes bekymring fra værftsledelsens side, så håber jeg, at borgmesteren allerede på nuværende tidspunkt har kontaktet de to værftsdirektører og betrygget dem i, at der politisk er fuld opbakning til og respekt for, at vilkårene for den fremtidige drift af Petersen & Sørensen på Frederiksøen forbliver uændret.

Af Mette Kristensen, formand for Venstre i Svendborg Kommunalbestyrelse
Foto: Michael Bager.