Venstre ønsker øgede ressourcer til Folkeskolen


Svendborg 12. marts 2024


Derfor har vi på det kommende møde i Børne, Unge og Uddannelsesudvalget sat et punkt på dagsordenen, hvor vi foreslår at afsætte en pulje til finansiering af specialpædagogiske ressourcer i Folkeskolen.

Det har vi, fordi Folkeskolen i Svendborg Kommune på flere vigtige parametre klarer sig dårligere end landsgennemsnittet. Elevtrivslen har siden 2019 været stødt faldende, det faglige niveau er for nedadgående, og elevfraværet stiger massivt. Med de øgede politiske ambitioner om inklusion oplever vi desværre, at flere og flere elever ikke profiterer af undervisningen blandt andet på grund af for meget larm og uro i klasserummet. 

Samtidig påvirker uroen i større grad også de ressourcestærke elever, så de nu tilsvarende begynder at udvikle mistrivsel. Det er en forfejlet udvikling og retning, som bør stoppes øjeblikkeligt.

Fagprofessionelle har tydeliggjort, at specialpædagogiske ressourcer skal være tæt knyttet til undervisningsmiljøet og integreret direkte i klasseværelset for at understøtte lærere og pædagoger i arbejdet med inklusionsopgaven.
Vi modtager stadig henvendelser fra bekymrede forældre og medarbejdere, der fortæller, at læringsmiljøet i Svendborg Kommunes folkeskoler er presset. Det påvirker koncentrationen, indlæringsevnen, den generelle trivsel og arbejdsmiljøet blandt medarbejderne.

Derfor har Venstre nu i en længere periode presset på for handling og politisk ansvarlighed i forhold til at tage folkeskolens udfordringer og udvikling i Svendborg Kommune alvorligt. Det er på tide, at vi beslutter konkrete handlinger for at imødegå disse udfordringer.